دایره المعارف اسلام پدیا » منابع هرمنوتیک
منوی اصلی

منابع جهت مطالعۀ بیشتر

برای مطالعۀ بیشتر مراجعه شود به: ۱٫ مبانی کلامی اجتهاد، هادوی تهرانی، مهدی، ص ۱۱۹- ۲۸۸٫ ۲٫ مبانی معرفت دینی، حسین زاده، محمد، ص۱۶۰- ۱۷۳٫ ۳٫ مجموعه آثار، مطهری، مرتضی، ج ۱۳، ص ۳۴۳، ج ۱۵، ص ۴۱۹٫ ۴٫ اصول فلسفه و روش رئالیسم، علامه طباطبایی، ج ۱، ص ۹۸، ۱۱۱-۱۱۴٫ ۵٫ مجله ذهن، ش […]

ادامه مطلب