دایره المعارف اسلام پدیا » منابع معاد
منوی اصلی

معرفی منابع معاد در تورات و انجیل

به دلیل آن که در کتاب مقدس به امر معاد کم پرداخته شده است، لذا در مسیحیت و یهودیت نیز بدین امر کم اشاره شده است؛ بالطبع، منابع در این زمینه نیز کم می باشد. لازم به ذکر است که برخی از منابع ذیل، فقط چند صفحه ای بدین امر پرداخته است. ۱٫ گنجینه ای […]

ادامه مطلب

منابع بحث معاد

برخی از منابع معتبر برای بحث معاد به قرار زیر می باشد: ۱٫ مصباح یزدى، محمدتقى، آموزش عقاید، سازمان تبلیغات اسلامى، چاپ سوم،ج ۳، ص ۳۵ -۵۱ و ۵۹ – ۶۷، اثبات معاد از دیدگاه عقل و قرآن. ۲٫ اصول عقاید (مبدأ و معاد)، ادارۀ کل امور تربیتى، تابستان ۱۳۶۳، ص ۱۱۹ – ۱۳۱، اثبات […]

ادامه مطلب