دایره المعارف اسلام پدیا » ملک
منوی اصلی

خمس زمین فروخته شده

کسی است که قطعه ای زمین دارد و قصد می کند آن را بفروشد، برای پرداخت خمس آن چند صورت متصور است، که به آنها پرداخته می شود: الف. اگر آن زمین از ارث باشد: به اتفاق فقهاء معاصر شیعه، ارثى که به انسان مى‏رسد خمس ندارد. مگر این که: ۱٫ از خویشاوندان دور باشد […]

ادامه مطلب

فرشتگان

چیستی ملائکه (فرشتگان) تجرد ملائکه اقوال مختلف در ماهیت فرشتگان بال داشتن فرشتگان سابقه وجود فرشتگان اهمیت و جایگاه فرشتگان فلسفه وجودی ملائکه فرشتگان در قرآن صفات فرشتگان در آیات فرشتگان در روایات ویژگی فرشتگان عصمت فرشتگان داستان فطرس ملک ماجرای فرشتۀ هاروت و ماروت عبادت فرشتگان عدم نزاع بین فرشتگان علم فرشتگان علم فرشتگان […]

ادامه مطلب

چیستی ملائکه (فرشتگان)

کلمۀ “ملائکه” جمع ملک- به فتحه لام- به معنای موجوداتى است که مخلوق و واسطۀ بین خدا و بین عالم مشهود هستند.[۱] مَلَک موجودى فراطبیعى است. راه اثبات وجود او یا مراجعه به متون وحى و تعبد است و یا تجربه امدادهاى این موجود در زندگى ایمانى بندگان (مخلصین از انبیاء  و اولیاء). فرشتگان موجودات […]

ادامه مطلب

فدک و ارث نبردن زنان از زمین

کلینی در کافی باب مستقلی با عنوان “زنان از زمین ارث نمی‌برند” آورده است. وی در این مورد از ابی جعفر؛ روایت کرده است که گفت: «زنان از زمین سهمیۀ ارث ندارند»[۱] و طوسی در تهذیب از میسر نقل کرده که گفت: «از أبا عبدالله ؛ در مورد حق ارث زنان پرسیدم؟ او فرمود: قیمت […]

ادامه مطلب