ملا عبد اللَّه يزدى

ملا عبد اللَّه يزدى

طبقات نوزدهم و بیستم فیلسوفان مسلمان
طبقه نوزدهم افراد اين طبقه را شاگردان سيد صدرالدين دشتكى و علامه دوانى تشكيل مى‏دهند: غياث الدين منصور دشتكى‏ (فرزند سيد صدرالدين دشتكى) (م940 يا 948 ق): وی از اعاظم حكما به شمار مى‏رود. در بيست سالگى از علوم زمان خود فارغ گشت. مدتى صدر… اطلاعات بیشتر