searchicon
ملاصدرا

ملاصدرا

سعادت از منظر ملاصدرا
از دیر باز، بحث سعادت، کمال، خیر و لذت های انسان مورد گفت و گوی فلاسفه، دین پژوهان، به ویژه فلاسفه اخلاق و سیاست، بوده است. کاربرد مفهوم گسترده سعادت باعث مطرح شدن دیدگاه های بسیاری در این باره شده است که در این میان… اطلاعات بیشتر
مدینه فاضله صدرائی
مدینه فاضله صدرایی، ابزاری برای اخلاق متعالی و اخلاق متعالی صدرایی، ابزاری برای تحقق سیاست متعالی است. سیاست متعالیه، نوع حكومت و قوانین سیاسی اجتماعی در مدینه فاضله، دائر مدار قوانین حاكم بر رشد و تعالی انسان و اخلاق فاضله است. آن امر سیاسی‌ای سیاست… اطلاعات بیشتر
سیاست متعالیه صدرائی
می دانیم که ملاصدرا بنیان گذار مکتب حکمت متعالیه در فلسفه اسلامی است. بنابر قانون وجودی صدرا، حركت از قوه به فعل، از حدوث جسمانی به سوی بقای روحانی، ناگزیر باید در تعامل با كثرات، تحقق یابد. بدون توجه به رعایت بعد بدنی وجود انسان… اطلاعات بیشتر
معاد روحانی و جسمانی در علم فلسفه
فلاسفه معاد جسمانی را از لحاظ عقلی مورد توجه قرار داده و هر یک نظر خاصی در این رابطه ارائه داده اند. گروهی از فلاسفه، به ویژه پیروان مکتب «مشاء» تنها به معاد روحانی معتقدند و می گویند: پس از مرگ، علاقۀ روح نسبت به… اطلاعات بیشتر
تناسخ
تناسخ از دیدگاه اسلام اسلام، بازگشت ارواح به دنيا در قالب يك شخص ديگر يا يك موجود جاندار براي انجام كارهاي خوب و به دست آوردن شرايط همزيستي با ارواح را قبول نداشته و صريحا آن را رد مي كند. قرآن در این باره می… اطلاعات بیشتر
وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و ملاصدرا
هرچند وحدت وجود قبل از ابن عربی نیز در میان بسیاری از عرفا مطرح بوده، ولی بی تردید ابن عربی بیشترین كلام را در این مورد بیان داشته است. ابن عربی معتقد است كه حقیقت وحدت وجود «طوری ورای طور عقل» است كه باعث حیرت… اطلاعات بیشتر
رد تناسخ و اثبات تکامل
صدر المتألهين شيرازي، فيلسوف معروف مي گويد: “… نفس در اولين مرحلۀ تكوين، درجه اش درجۀ طبيعت است. سپس به تناسب حركت استكمالي ماده، ترقي مي كند تا از مرز نبات و حيوان بگذرد. بنابر اين، وقتي نفس در مرحله اي از قوه به فعليت… اطلاعات بیشتر
وحدت وجود
وحدت وجود مقصود عارفان و حکیمان از وحدت وجود این نیست که مجموعۀ جهان هستی خداست؛ زیرا مجموع، وجود و وحدت حقیقی ندارد، همچنین مقصود اتحاد خداوند با موجودات نیست چون اتحاد (به این معنا که دو چیز بدون از دست دادن شیئیت و دوئیت… اطلاعات بیشتر
ربط بین وحدت وجود مورد نظر ابن عربی با حکمت متعالیه
وحدت وجود پیام اصلی عرفان ابن عربی است كه در تمامی آثار خود به آن پرداخته است. هرچند قبل از وی نیز، از طرف عرفا اشاراتی به این نظریه شده است، ولی بی گمان ابن عربی بیشترین سخن را در این مورد مطرح نموده است.… اطلاعات بیشتر