searchicon
مقاربت

مقاربت

مفهوم شناسی زنا
به آمیزش نامشروع مرد و زن زنا گفته می شود،[1] فرق نمی کند به اینکه این عمل از مقعد انجام شود یا فرج. به عبارت دقیق تر زنا عبارت است از:« إيلاج ذكر الإنسان حتى تغيب الحشفة في فرج امرأة- قبلاً أو دبراً-[2] محرّمة، من… اطلاعات بیشتر
جنابت
جنابت و اسباب آن جنابت در اصل، اسم مصدر از اجناب و به معناى دورى است و در اصطلاح، به حالت نجاست باطنى گفته مى شود که پس از نزدیکى یا خروج منى حاصل مى شود. انسان جنب، از آن جهت که بدون طهارت و… اطلاعات بیشتر
زنان و غسل جنابت
بیان شد که از دو راه جنابت حاصل می شود: 1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید. 2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد… اطلاعات بیشتر