دایره المعارف اسلام پدیا » مقابله با چشم زخم
منوی اصلی

راه های مقابله با چشم زخم

برای مقابله و خلاصی از چشم زخم در روایات به هیچ درمان مادی اشاره نشده است، بلکه در همۀ آنها به نوعی، یاد کردن خدا مفید معرفی شده است. این روایات هم مربوط به آن است که شخص چه کار کند که چشم او اسباب اذیت دیگران را فراهم نکند و نیز از چه طریقی […]

ادامه مطلب