دایره المعارف اسلام پدیا » مفهوم فخ
منوی اصلی

مفهوم فخ

فخ دارای معانی متعددی است و در اصطلاح به سرزمینی گفته می شود که واقعه فخ در آن اتفاق افتاده است.

ادامه مطلب

مفهوم شناسی فخ

چکیده مطالب مفهوم فخ تعریف لغوی فخ تعریف اصطلاحی فخ ‏بیان پیشینه مفهوم اصطلاحی و سیر تاریخی فخ ‏ارتباط معنای اصطلاحی فخ با معنای لغوی آن کتابنامه مفهوم شناسی فخ چکیده مطالب مفهوم فخ فخ در لغت دارای معانی مختلفی است، مانند: – «تله» (دام شکاری). – فرو گذاشتن. – خرخر کردن شخص خوابیده در […]

ادامه مطلب