searchicon
مفهوم شناسی توریه

مفهوم شناسی توریه

مفهوم شناسی توریه
چکیده مقاله مفهوم‌شناسی توریه یکی از واژه‌هایی که در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته، واژه «توریه» است. در این میان از جمله مطالبی که درباره این واژه مطرح است، مبحث مفهوم‌شناسی این کلمه است. توریه، در لغت عرب از ماده «وری» و مصدر باب… اطلاعات بیشتر
چکیده مقاله مفهوم‌شناسی توریه
یکی از واژه‌هایی که در متون اسلامی مورد بحث قرار گرفته، واژه «توریه» است. در این میان از جمله مطالبی که درباره این واژه مطرح است، مبحث مفهوم‌شناسی این کلمه است. توریه، در لغت عرب از ماده «وری» و مصدر باب تفعیل، و به معنای… اطلاعات بیشتر