مفضل بن عمرو

مفضل بن عمرو

شخصیت های مهم شیعه اثنی عشری (قرن دوم ق)
. هشام ‌بن حكم: او از بزرگان متكلمان شیعه و اهل مناظره های علمی بوده است. هشام در ترویج و پیشرفت مذهب جعفری (علیه السلام) خدمات زیادی نمود و از شاگردان طراز اول و بزرگ امام صادق (علیه السلام) بود. او از جمله مؤلفان بزرگ… اطلاعات بیشتر