معنی زن

مفهوم زن
زن انسان ماده را می گویند، که در مقابل آن واژه مرد قرار می گیرد. و نیز به معنای جفت مرد می آید که در عربی به آن زوجه می گویند.[1] [1]. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص 606، چاپ اول ، راه رشد، 1389… اطلاعات بیشتر