دایره المعارف اسلام پدیا » معنای دروزیه
منوی اصلی

وجه نام‌گذاری فرقه دروزیه

همان‌طور که در معنای نام این فرقه بیان شد، دست کم دو معنا برای این اسم بیان شده‌است. «درز» مفرد درزهای لباس است.[۱] دَرْز، به فتح: نعمت‌های دنیا و لذات آن است.[۲] با توجه به این ‌که مؤسس این فرقه خیاط بوده؛ لذا معنای اول درست‌تر به نظر می‌رسد و بر این اساس این فرقه […]

ادامه مطلب