دایره المعارف اسلام پدیا » معنای اصطلاحی و لغوی مباهله
منوی اصلی

ارتباط معنای اصطلاحی با معنای لغوی مباهله

با نگاهی به معنای لغوی و اصطلاحی مباهله، می‌توان به ارتباط این دو معنا با یک دیگر پی برد. همان طور که در کتب لغت آمده است: مباهله در لغت؛ به معنای لعن، نفرین[۱] و رها کردن و قید و بند را از چیزى برداشتن[۲] و در اصطلاح نیز به معناى نفرین کردن دو نفر […]

ادامه مطلب