دایره المعارف اسلام پدیا » معنای اصطلاحی بداء
منوی اصلی

تعریف اصطلاحی بداء

در اصطلاح برای بداء دو معنا قابل تصور است: پدیدار شدن رأى جدید براى خداوند که پیش از این آگاهى نداشته و سپس به آن پى برده باشد که این معنا باطل و نسبت آن به خداى تبارک و تعالى محال و ممتنع است. پدیدار ساختن امرى براى مردم که در گذشته بر ایشان پنهان […]

ادامه مطلب