دایره المعارف اسلام پدیا » معرفت حقیقی
منوی اصلی

معرفت شناسی

چکیده تعریف معرفت شناسی مفهوم لغوی معرفت شناسی معنای اصطلاحی معرفت شناسی تاریخچه و سیر معرفت شناسی سیرمعرفت شناسی در غرب سیر معرفت شناسی در اسلام اهمیت و ضرورت معرفت شناسی موضوع معرفت شناسی چیستی معرفت معرفت درجه اول معرفت درجه دوم انواع معرفت شناسی معرفت شناسی مطلق و مقید معرفت شناسی پیشینی و پسینی […]

ادامه مطلب

معرفت حقیقی

اولین قدم در مباحث معرفت شناسی ارائه یک تعریف دقیق برای معرفت حقیقی است؛ زیرا تا معرفت حقیقی و مؤلفه های آن مشخص نشود مباحث محوری و اصلی معرفت شناسی و ارکان آن مشخص  نمی گردد. لذا در مبحث ارزش شناخت ابتدا باید معرفت حقیقی را تعریف کرد تا بعدا بدنبال معیار شناخت آن رفت.[۱] […]

ادامه مطلب