دایره المعارف اسلام پدیا » مطالعۀ پلورالیسم
منوی اصلی

منابع جهت مطالعۀ بیشتر

در پایان، ذکر این نکته لازم است که بحث پلورالیسم از مباحثى است که نیازمند بحث مفصل بوده و طالبان باید به کتاب‏هاى مربوط به این مبحث مراجعه کنند. منابع، براى مطالعۀ بیشتر: ۱٫ هادوى تهرانى، مهدى، مبانى کلامى اجتهاد. ۲٫ سروش، عبدالکریم، صراطهاى مستقیم. ۳٫ عبدالرسول، بیات و دیگران، ، فرهنگ واژه‏ها. ۴٫ رحیم […]

ادامه مطلب