مشکلات شیعیان در یمن

تشیع در یمن در عصر حاضر
در حال حاضر چند گروه از شیعیان در یمن زندگی می کنند که عبارتند از: شیعیان اثنی عشری؛ شیعه اثنی عشری هر چند در گذشته به صورت خیلی محدود در یمن وجود داشته، اما بعد از انقلاب اسلامی ایران و تأثیرات آن در سایر ممالک… اطلاعات بیشتر