دایره المعارف اسلام پدیا » مسح
منوی اصلی

چیستی مسح در وضو

مسح مرور دادن و گذراندن چیزی بر چیزی را می گویند[۱] و در اصطلاح فقهی به کشیدن دست تر به روی سر و پاها اطلاق می شود. قرآن در سوره مائده آیۀ ششم متعرض این مسئله شده و تفاسیر قرآن نیز در ذیل این آیۀ شریفه این موضوع را مورد بحث قرار دادند. در منابع […]

ادامه مطلب

روایاتی در باره مسح پا

یکی از کتاب های معتبر حدیثی شیعه، وسائل شیعه است که در جلد اول، احادیث و روایات متعددی را با ذکر سند صحیح، آورده است. این روایات دلالت بر واجب بودن مسح پا بعد از مسح سر می کنند. ما در این جا به چند نمونه از این روایات اشاره می کنیم. الف. از امام […]

ادامه مطلب

وضو در قرآن

با استفاده از قرآن و آموزه های برگرفته از اهل بیت (ع) و بزرگان صحابه به دست می آید که وضو از دو شستن و دو مسح تشکیل می شود.[۱] بدین ترتیب که نخست صورت، آن گاه دست ها از آرنج تا سر انگشتان شسته می شود، پس از آن روی سر و روی پاها […]

ادامه مطلب