دایره المعارف اسلام پدیا » مسجد در قبرستان
منوی اصلی

احکام ظاهری مسجد

چکیده مطالب احکام زمین مسجد حلال و طیب بودن زمین مسجد ساختن مسجد در زمین وقفی ساختن مسجد در قبرستان ساختن مسجد در زمین موات احکام بنای مسجد صرف اموال حلال و طیب در ساختن مسجد حکم زینت کردن مسجد با طلا رعایت سادگی در بنای مسجد حریم مسجد تخریب مسجد عدم جواز تغییر و  […]

ادامه مطلب