دایره المعارف اسلام پدیا » مراعات ادب در حضور خانه خدا
منوی اصلی

آداب رفتن به سوی مسجد

لازم است هنگامى که مسلمان آهنگ رفتن به مسجد و قصد احرام حضور خانه خدا را مى کند، به اندازه توانایى اش در شناخت آداب حضور، کوشا باشد؛ زیرا هر چه معرفت بیشتر باشد، عمل با ارزش ­تر و مراعات ادب، سبب تقرب بنده به خدا مى شود. از آن­جا که آداب مسجد و دستوراتی […]

ادامه مطلب