مدینه فاضله

سیاست
مفهوم سیاست «سیاست» در لغت به معنای تصدی شئون ملت و تدبیر امور مملكت است. در «لسان العرب» می‏گوید: «سوس» به معنای ریاست است و معنای سیاستشان كرد، این است كه بر آنها ریاست نمود.[1] در «اساس‏اللغه» می‏گوید: «فرماندار كسی است كه رعیت و امور… اطلاعات بیشتر
دیدگاه فلاسفه اسلامی نسبت به مقوله سیاست و قدرت، در آیینه منابع
کلید واژه تحقیق در باب دیدگاه فلاسفه اسلامی نسبت به مقوله سیاست و قدرت (به معنای فلسفی آن) دو مسئله مدینه فاضله (با رویکرد عدالت محور) و اراده یا اختیار است. فلاسفه اسلامی از فارابی تا ملاصدرا هر کدام به نحوی و از منظری خاص… اطلاعات بیشتر
مدینه فاضله صدرائی
مدینه فاضله صدرایی، ابزاری برای اخلاق متعالی و اخلاق متعالی صدرایی، ابزاری برای تحقق سیاست متعالی است. سیاست متعالیه، نوع حكومت و قوانین سیاسی اجتماعی در مدینه فاضله، دائر مدار قوانین حاكم بر رشد و تعالی انسان و اخلاق فاضله است. آن امر سیاسی‌ای سیاست… اطلاعات بیشتر
رهبری و سیاست فاضله از دیدگاه فارابی
فارابی درباره رهبری و سیاست فاضله می گوید: “در این مدینه، رهبری حکومت می کند که «افضل» انسان ها است و سیاست او نیز «سیاست فاضله» است که تنها در فضای همین مدینه امکان تحقّق می یابد”.[1] در مدینه فاضله فارابی، تحول درونی به جای… اطلاعات بیشتر
آرمان شهر فارابی
در اوج درخشش فرهنگ اسلامی، ابونصر فارابی، حکیمی فرزانه از خاور ایران، اندیشه شهر آرمانی را در کتاب خود به نام «آراء اهل مدینه فاضله» مطرح ساخت و جامعه ای آرمانی بر پایه اندیشه فلسفی و در قالب مفاهیم شریعت اسلامی پی افکند. اصطلاحات فلسفه… اطلاعات بیشتر