دایره المعارف اسلام پدیا » مدیریت فقهی
منوی اصلی

نقد ادله سکولاریسم

هر چند زمینه هاى خاص فرهنگى – تاریخى، بستر سکولاریسم را مهیّا کرد، ولى اندیشمندان سکولار براى ادعاى خود دلیل هاى فلسفى – کلامى نیز اقامه کردند. ادلۀ آنها بر نفى سیاست دینى به دو دسته قابل تقسیم است: أ. دلیل هایى که هر سکولارى مى تواند به آن تمسک کند، چه خود را مسلمان […]

ادامه مطلب