دایره المعارف اسلام پدیا » محمد علی باب و حاکم اصفهان
منوی اصلی

حمایت‌های منوچهرخان گرجی از باب

یکی از ابعاد حمایت روسیه تزار از محمد علی باب، حمایت های حاکم اصفهان؛ «منوچهرخان گرجی؛ معروف به معتمد الدوله» از باب است. منوچهرخان که در اصل اهل تفلیس و از اهالی روسیه بود و در یک خانواده‌ مسیحی به دنیا آمده بود، در دوره‌ سلطنت فتحعلی شاه به دربار ایران راه یافت، و در […]

ادامه مطلب