دایره المعارف اسلام پدیا » محمد بدر الدین الحوثی
منوی اصلی

تشیع در یمن از عصر عباسی تا عصر حاضر

یمن در قرن نخست پیدایش حکومت عباسی، تحت حاکمیت عباسیان بود تا این که «هادی یحیی بن حسین بن قاسم رسّی» (متولد ۲۴۵ ق)، در سال ۲۸۰ ق در یمن پایه گذار حکومتی مستقل به نام شیعیان زیدیه شد. از آن پس تا دوران معاصر، یمن و به ویژه بخش های شمالی آن، به پایگاه […]

ادامه مطلب