دایره المعارف اسلام پدیا » محارم زن
منوی اصلی

پوشش زن در مقابل محارم

زن می تواند اعضای بدن خود را غیر از عورتین در مقابل محارم خود نپوشاند؛ نگاه کردن مرد به بدن (به جز عورتین) زنانی که با آنان محرم است  بدون قصد لذّت، اشکالی ندارد، البته شوهر می تواند به تمام بدن همسرش به قصد لذت نگاه کند.[۱] حضرت امام خمینی (ره) در این زمینه فرموده […]

ادامه مطلب