دایره المعارف اسلام پدیا » مجرد
منوی اصلی

اقوال مختلف در ماهیت فرشتگان

برخى از علما و دانشمندان مسلمان قایل اند که ملائکه اجسام لطیف و نورانى هستند و قادرند به اشکال و صورت هاى مختلف متمثل شوند و انبیا و اوصیا، قادر به دیدن آنها مى باشند و قول به تجرد را خلاف ظاهر آیات و اخبار متواتر مى دانند. مانند محقق دوانى در شرح عقاید و […]

ادامه مطلب

تجرد ملائکه

براى تجرّد ملائکه ادله ای ذکر شده که بعضى از آنها به شرح ذیل است: الف. در کتب کلامى در بحث نبوت این مسئله مطرح است که آیا مقام انبیا افضل از ملائکه است و یا مقام ملائکه از انبیا برتر است؟ کسانى که قایل به برترى مقام انبیا شده اند به این دلیل تمسک […]

ادامه مطلب

روح

چیستی روح اقسام روح در انسان روح در قرآن دمیده شدن روح خدا در انسان رابطۀ روح و بدن تعلّق روح به جنین فعالیت روح در خواب و بی هوشی آگاهی روح پس از مرگ سرانجام روح پس از مرگ چیستی روح یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، […]

ادامه مطلب

روح در قرآن

آنچه از کلمۀ «روح» در علوم مختلف اراده می شود متفاوت بوده و این واژه در هر علمی چه در علوم قدیمه و چه علوم جدید معنای اصطلاحی خاص خود را دارد و در اصطلاح قرآنی نیز معنایی خاص از آن مورد نظر است که در ضمن تعبیرات متفاوتی به کار برده شده است، از […]

ادامه مطلب

چیستی روح

یکی از مباحث مهم و اساسی در ادیان و در فلسفه و عرفان، شناخت و چیستی روح در بُعد انسانی و جهانی آن است. واژۀ «روح» در کتاب های فلسفی و عرفانی کاربرد متعددی دارد.[۱] بعضی از کاربردهای روح بدین قرار است: ۱٫ نفس ناطقه ۲٫ جان حیوانی ۳٫ «عقل مجرد» و از این جاست […]

ادامه مطلب