searchicon
مجالس عزاداری

مجالس عزاداری

مجالس عزاداری
مفهوم شناسی مجالس عزاداری مجالس عزاداری به مجالسی گفته می شود که در آن برای شخصی که از دنیا رفته، سوگواری و عزاداری می نمایند و مردم با شرکت در آن به صاحبان عزا تسلیت گفته، و با آنان اظهار هم دردی می نمایند. در… اطلاعات بیشتر