دایره المعارف اسلام پدیا » متقین
منوی اصلی

هدایت متقین در قرآن

در آیات متعددی از قرآن کریم، جنبه هدایت گری این کتاب مقدس[۱] را مخصوص متقین دانسته است[۲] که گویا این شبهه پدیدار می شود، اگر کار قرآن هدایت گری است، متقین که هدایت شده اند و اساساً هدایت هدایت شدگان چه فایده ای دارد؟ قرآن زمانی کتاب هدایت است که بتواند غیر متقین را نیز […]

ادامه مطلب

تقوا

معنا و حقیقت تقوا نسبی بودن تقوا و  مراتب آن آثار تقوا هدایت متقین در قرآن معنا و حقیقت تقوا “تقوا” در اصل از ماده “وقی، یقی، وقایه” به معناى قرار دادن خویش در پناهگاه است.[۱] و در اصطلاح شرع، به معناى خویشتن دارى در برابر گناهان است. به عبارت دیگر تقوا یک نیروى بازدارنده […]

ادامه مطلب