دایره المعارف اسلام پدیا » مترادفات بداء
منوی اصلی

لغت‌های مترادف بداء

بداء با ظهور مترادف است؛ زیرا همان‌طور که پیش از این گفته شد، «بداء» از ریشۀ “بُدوّ” به معناى ظهور شدید است.[۱] و «بداء» از ماده «ب ـ د ـ و» در لغت به معناى ظاهر شدنى آشکار است.[۲] از این رو، یکی از لغات مترادف بدأ، واژه ظهور می‌باشد. [۱]. قرشى، سید على اکبر، […]

ادامه مطلب