دایره المعارف اسلام پدیا » متافیزیکی
منوی اصلی

ایمان گرایی

با توجه به این مطلب که حقایق دینی یا مبتنی بر ایمان هستند، یا بر اساس خردورزی و استدلال استوار هستند، اشاره ای مختصر به بحث ایمان گرایی می شود: ایمان گرایى را در فارسى معادل واژه‏ “فیدئیسم” (Fideism) [1] به کار مى‏برند. این واژه در برابر “عقل گرایى” به معناى کلامى‏اش قرار دارد. در […]

ادامه مطلب