دایره المعارف اسلام پدیا » مبانی فکری شیطان پرستی
منوی اصلی

مبانی فکری فرقه شیطان پرستی

از آن جا که شیطان پرستی، زاییده اندیشه غربی است، مبانی آنها نیز برگرفته از اصول و ارزش های غربی است که در ادامه به آنها اشاره می شود: ۱٫ لیبرالیسم: مهم ترین و اصلی ترین مبنای ایدئولوژی غرب مدرن که اینک به جریان غالب و حاکم در اندیشه سیاسی و اجتماعی غرب در آمده، […]

ادامه مطلب