searchicon
مبارزات یمانی با سفیانی

مبارزات یمانی با سفیانی

اقدامات یمانی پس از قیام
با نگاهی به روایات معصومان (علیهم السلام) درمی یابیم که به همه جزئیات قیام یمانی اشاره نشده، ولی برخی از اقدام‌های وی در احادیث منعکس شده است. در اینجا به بعضی از اقدامات او نظیر؛ دعوت به حق، درگیری با سفیانی و فتح روم و… اطلاعات بیشتر