searchicon
ماهیت (Page 2)

ماهیت

مفهوم و ماهیت جنّ
مفهوم واژه‏ جنّ: اين كلمه 21 بار در قرآن مجيد آمده است. جن در لغت به معناى پوشيدگى و پنهانى است و از آتش[1] و يا آميخته‏اى از آتش[2] آفريده شده است. جن در عرف قرآن موجودى است با شعور و اراده كه به اقتضاى… اطلاعات بیشتر