ماشین لباسشویی

شست و شوی لباس نجس توسط لباسشویی
در خصوص شست و شوی لباس نجس با ماشین لباسشویی بهتر است برای روشن شدن مسئله چند نکته را بیان کنیم: 1. آب کر (مانند آب لوله کشی) با چهار شرط، چیز نجس را پاک می کند. اول: آن که مطلق باشد پس آب مضاف… اطلاعات بیشتر