searchicon
ماتریدیه و برهان حی و میت

ماتریدیه و برهان حی و میت

ماتریدیه و براهین خداشناسی
ماتریدیه در خداشناسی از براهینی استفاده می‌کنند که برخی از آن‌ها منحصر به فرد است : برهان شر در بین متکلمان غیر دین‌دار، همیشه وجود شر عاملی برای به چالش کشیدن متکلمان متدین در اثبات وجود خدا بوده است، ولی ماتریدی از همین شر برای… اطلاعات بیشتر