دایره المعارف اسلام پدیا » مؤمن آل فرعون‏ و فرزندان با ایمان او
منوی اصلی

فرزندان مؤمن آل فرعون

‏‏بر اساس روایتی که در باره همسر و فرزندان مؤمن آل فرعون نقل شده، او دارای فرزندانی بوده است. البته طبق این گزارش، آنها به دستور فرعون به شهادت رسیدند. در روایتی که در باره همسر و فرزندان مؤمن آل فرعون در زیر موضوع «همسر مؤمن آل فرعون» بیان شد، آمده است: فرعون بعد از […]

ادامه مطلب