مؤسس مکتب معارفی خراسان

میرزا مهدی غروی اصفهانی
چکیده مقاله میرزا مهدی اصفهانی میرزا مهدی اصفهانی فرزند میرزا اسماعیل اصفهانی، در اوایل سال 1303 هجری قمری در محله بیدآباد اصفهان در خانه علم و معنویت دیده به جهان گشود. مرحوم میرزا دو بار ازدواج کرد و از ازدواج اول و فرزندان وی خبری در دست… اطلاعات بیشتر