searchicon
لعن و نفرین

لعن و نفرین

ارتباط معنای اصطلاحی با معنای لغوی مباهله
با نگاهی به معنای لغوی و اصطلاحی مباهله، می‌توان به ارتباط این دو معنا با یک دیگر پی برد. همان طور که در کتب لغت آمده است: مباهله در لغت؛ به معنای لعن، نفرین[1] و رها کردن و قيد و بند را از چيزى برداشتن[2]… اطلاعات بیشتر
تعریف اصطلاحی مباهله
مباهله در اصطلاح؛ به معناى نفرين کردن دو نفر یا دو گروه نسبت به يک ديگر است؛ بدين ترتيب که، افرادى که دربارۀ يک مسئله مهمّ مذهبى با هم نزاع دارند، در يک‌جا جمع شوند و به درگاه خدا تضرع کنند و از او بخواهند… اطلاعات بیشتر
تأثیر نفرین ملت ها علیه مستکبران
مقدمه دین اسلام، دین جامعی است. یکی از نشانه های این جامعیت آن است که در قرآن کریم که قانون اساسی دین اسلام است، هم افرادی مورد تكریم و دعا و سلام قرار گرفته اند و هم افرادی مورد تحقیر و لعن و نفرین واقع… اطلاعات بیشتر
لعن و نفرین در روایات
در روایات ما بعضی از اشخاص، گروه ها، اعمال، افکار و عقاید مورد لعن و نفرین اهل بیت عصمت و طهارت (ع) قرار گرفته اند و برای برخی از لعن ها ثواب و پاداش الاهی در نظر گرفته شده است که در ذیل به مواردی… اطلاعات بیشتر
مباهله
یکی از انواع نفرین حق، «مباهله» است. «مباهله» در لغت: در لسان العرب ذکر شده که: «البَهْل: اللَّعْن» بهل به معنای لعن می باشد و بهل الاهی به معنای لعن الاهی است.[1] لکن راغب اصفهانی معتقد است: “بهل” (بر وزن اهل)، به معناى رها کردن… اطلاعات بیشتر