لباس نجس

شستن لباس نجس با دست
شستن لباس نجس با دست، یا با آب کر و یا با آب جاری و یا با آب قلیل انجام می گیرد، که هر یک حکم خاصی دارد: 1. آب کر و جاری: اگر چيز نجس را (بعد از برطرف كردن عين نجاست) يك مرتبه… اطلاعات بیشتر
شست و شوی لباس نجس توسط لباسشویی
در خصوص شست و شوی لباس نجس با ماشین لباسشویی بهتر است برای روشن شدن مسئله چند نکته را بیان کنیم: 1. آب کر (مانند آب لوله کشی) با چهار شرط، چیز نجس را پاک می کند. اول: آن که مطلق باشد پس آب مضاف… اطلاعات بیشتر