دایره المعارف اسلام پدیا » قیاس
منوی اصلی

قیاس، منبع فقه اهل سنت

یکی از منابع اختصاصی فقه اهل سنت، «قیاس» است.[۱] تعریف قیاس: قیاس در لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است[۲] و در اصطلاح عبارت است از سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر به جهت اشتراک دو موضوع در علت حکم.[۳] به تعبیر دیگر قیاس آن است که شخصى حکم یک مسئله […]

ادامه مطلب

منابع اختصاصی فقه اهل سنت

منابعی برای استنباط احکام در فقه اهل سنت وجود دارد که اختصاص به آنها دارد. این منابع که از آنها به «منابع فرعی فقه» نیز یاد می شود عبارتند از: قیاس، استحسان، استصلاح (مصالح مرسله)، سدّ و فتح ذرائع، عرف، شریعت سلف و مذهب صحابی. بخشى از منابعى که در این قسمت مورد بحث قرار […]

ادامه مطلب

اجتهاد

تعریف اجتهاد اهمیت اجتهاد پیشینه اجتهاد در مذهب شیعه اجتهاد در قرآن و روایات قرآن منبع اصلی اجتهاد اجتهاد و قیاس قاعده لطف و تصحیح اجتهاد فقها نقش تکنولوژی در تسهیل رسیدن به درجۀ اجتهاد تعریف اجتهاد اجتهاد در لغت به معنای نهایت سعی و تلاش در کاری است،[۱] اما در اصطلاح فقهی، عبارت است […]

ادامه مطلب

اجتهاد و قیاس

قیاس از نظر لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری است و در اصطلاح علم اصول عبارت است از این که در دو موضوع مشابه، که حکم یکی معلوم و حکم دیگری مجهول است؛ با مقایسه کردن آنها حکم شرعی مجهول مشخص گردد. به سخن دیگر قیاس آن است که شخصى حکم یکى را […]

ادامه مطلب

برهان

مفهوم شناسی برهان برهان انّی و لمّی در فلسفه برهان نظم برهان تمانع برهان صدیقین برهان فرجه برهان امتناع تسلسل مفهوم شناسی برهان برای اینکه به تعریف دقیقی از برهان برسیم لازم است بدانیم که در علم منطق استدلال را به سه قسم تقسیم کرده اند: ۱٫ استدلال تمثیلی، ۲٫ استدلال قیاسی، ۳٫ استدلال استقرائی. […]

ادامه مطلب

مفهوم شناسی برهان

برای اینکه به تعریف دقیقی از برهان برسیم لازم است بدانیم که در علم منطق استدلال را به سه قسم تقسیم کرده اند: ۱٫ استدلال تمثیلی، ۲٫ استدلال قیاسی، ۳٫ استدلال استقرائی. ۱٫ استدلال تمثیلی استدلال تمثیلی استدلالی است که در آن به دلیل اشتراک دو امر در یک صفت حکم امر اوّل را به […]

ادامه مطلب