دایره المعارف اسلام پدیا » قطع اصولی
منوی اصلی

تفاوت یقین در علم کلام و اصول

این موضوع بستگی به این دارد که «قطع» را از مسائل علم اصول بدانیم یا نه. اکثر علمای اصولی -از جمله آخوند خراسانی در کفایه الاصول-[۱] معتقد هستند که مبحث «قطع» اساساً مبحثی کلامی بوده و از مسائل علم اصول خارج است، در مقابل نظر برخی دیگر از جمله امام خمینی در کتاب «انوارالهدایه»[۲] اصولی […]

ادامه مطلب