searchicon
قضا

قضا

قضا و قدر
مفهوم شناسی قضا و قدر واژۀ “قدر” به معنای اندازه، و “تقدیر” به معنای اندازه‌گیری و چیزی را با اندازۀ معینی ساختن است.[1] واژۀ “قضا” به معنای یکسره کردن و به انجام رساندن و داوری کردن[2] (که آن هم نوعی به انجام رساندن اعتباری است)،… اطلاعات بیشتر
اطلاع از سرنوشت (قضا و قدر)
قضا و قدر هرچند منشأی الاهی دارد، اما متأثر از اختیار و سوء اختیار خود فرد بوده و به عنوان بستری محسوب می شود که فرصت و شرایط لازم را برای انسان فراهم می کند تا با خودشناسی به تکامل نهایی خود نزدیک شود. در… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی قضا و قدر
واژۀ “قدر” به معنای اندازه، و “تقدیر” به معنای اندازه گیری و چیزی را با اندازۀ معینی ساختن است.[1] واژۀ “قضا” به معنای یکسره کردن و به انجام رساندن و داوری کردن[2] (که آن هم نوعی به انجام رساندن اعتباری است)، استعمال می شود. گاهی… اطلاعات بیشتر
حکم تأخیر روزه قضای ماه رمضان
حکم كسی که روزۀ سال قبل را نگرفته و تا ماه رمضان آينده نيز قضا نكرده باشد، سه صورت دارد که ما با استفاده از دیدگاه های مراجع تقلید، به تفکیک به آن می پردازیم. 1 . اگر به واسطۀ مرضى، روزه رمضان را نگيرد… اطلاعات بیشتر
احکام روزه
مفهوم و تعریف روزه روزه آن است كه انسان براى تذلّل و كرنش در پيشگاه خداوند عالم و انجام فرمان او از اذان صبح تا مغرب از نُه چيزى كه روزه را باطل مى‏كند خوددارى نمايد و در هر سال واجب است همه افراد مكلّف،… اطلاعات بیشتر
جانشینی روزه های مستحبی از روزه های واجب
در مورد جایگزین شدن روزه های مستحبی از روزه های قضای ماه رمضان، بدیهی است که این روزه هنگامی جایگزین روزه قضای رمضان می شود که نیت شخص روزه دار، نیت قضای رمضان باشد و الاّ اگر روزه مستحبی نیت کند، نه تنها جایگزین قضای… اطلاعات بیشتر
عدم آگاهی از مبطلات روزه
نظر حضرت امام خمینی (ره) و سایر مراجع معظم تقلید این است که:”اگر روزه دار به واسطه ندانستن مسئله، كارى انجام دهد كه روزه را باطل مى‏كند، چنان چه مى‏توانسته مسئله را ياد بگيرد، بنابر احتياط واجب كفاره بر او ثابت مى‏شود و اگر نمى‏توانسته… اطلاعات بیشتر
بلوغ
تعریف بلوغ بلوغ از “بَلغ” در لغت به معنای رسيدن به انتهای مقصد است. اعمّ از آن كه مقصد مكان باشد يا زمان يا امرى معيّن و البته گاهى نزديك شدن به مقصد مراد است هر چند به آخر آن نرسد.[1] مراد از بلوغ، رسيدن… اطلاعات بیشتر
احکام بلوغ
هر مسلمانى پس از رسيدن به حدّ بلوغ در دايرۀ مكلَّفين قرار مى‏گيرد، و موظّف است همۀ واجبات الاهى را انجام داده و نواهى او را ترك كند.[1] در این جا به پاره ای از احکام بلوغ، در قالب دوازده سؤال، و پاسخ از حضرت… اطلاعات بیشتر
علائم بلوغ
بلوغ در دختر و پسر به شرح زیر است: الف: روييدن موى خشن و زبر در زير شكم (بالاى عورت)؛ ب: خروج منى چه در خواب و چه در بيدارى؛ ج: كامل شدن 15 سال قمرى در پسر[1] كه 163 روز و 6 ساعت از… اطلاعات بیشتر