searchicon
قضاوت زن

قضاوت زن

جایگاه زن در مرجعیت و قضاوت
دانشمندان و متخصّصان دینی دربارۀ‌ موضوعاتی چون مرجع تقلید یا قاضی شدن زن و بعضی از عناوین دیگر اختلاف نظر دارند. این امور جزو مسلّمات و ضروریات دینی به شمار نمی‌آید. در این نوشتار مختصر تلاش می‌کنیم به گزارش این دیدگاه‌ها بپردازیم. عمده‌ترین نقطه بحث… اطلاعات بیشتر