دایره المعارف اسلام پدیا » قرمطیان بحرین
منوی اصلی

مهدی اصفهانی، قائم کاذب

قرمطیان بحرین در نیمه اول قرن چهارم، تغییر اعتقادی مهمی را تجربه کردند. ابوطاهر در این تغییر اعتقادی، به طور موقت حکومت بحرین را به جوانی اصفهانی سپرد و او را مهدی منتظر خواند. تاریخ این انتساب و نام مهدی اصفهانی گوناگون نقل شده است: مسکویه این حادثه را در سال ۳۳۲هـ،[۱] ثابت بن سنان […]

ادامه مطلب