دایره المعارف اسلام پدیا » قرض
منوی اصلی

قرض دادن خمس به سادات فقیر

یکی از مسائلی که گاهی از جانب بعضی از مقلدین مراجع عظام مطرح می شود این است که، آیا می توان سهم سادات را به ساداتی که واقعاً نیازمند هستند، قرض الحسنه داد تا افراد بیشتری مشکلاتشان رفع شود؟ در پاسخ به این پرسش جوابیه چند تن از مراجع عظام تقلید بیان می شود. امام […]

ادامه مطلب

قرض

گرفتن قرض ربوی قرض دادن با شرط سود حکم کاهش مالیت در قرض حکم دریافت سود بانکی گرفتن قرض ربوی وام گرفتن حتّى اگر از بانک دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حکم وضعى صحیح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در […]

ادامه مطلب

حکم دریافت سود بانکی

اگر بانک متعلق به مسلمانان باشد، در صورتى که بر طبق یکى از عقود صحیح شرعى سودی را پرداخت کند، اشکال ندارد و اگر بانک متعلق به کفار باشد، سود گرفتن از کفار اشکال ندارد.

ادامه مطلب

حکم کاهش مالیت در قرض

قاعدتا در قرض باید گیرندۀ قرض، ضامن کاهش مالیت و ارزش باشد، اما از ادلۀ ربای قرضی استظهار می‌شود که در قرض تکیه روی عین است نه مالیت و در نفی ربا، کمی و زیادی عین لحاظ شده است. و شاهد ما آن است که اگر مالیت در قرض میزان باشد در شرائط عدم ثبات […]

ادامه مطلب

قرض دادن با شرط سود

اگر فردی پول خود را به عنوان قرض در اختیار شخص حقیقی (برادر یا شخص دیگر)، یا حقوقی (بانک یا شرکت یا …) قرار دهد، نمی تواند با او شرط کند که زیادی و سودی بپردازد؛ زیرا زیادی که در قرض شرط می شود ربا و حرام است.[۱] بله اگر بدون شرط و قرار قبلی […]

ادامه مطلب

گرفتن قرض ربوی

وام گرفتن حتّى اگر از بانک دولتى باشد هر چند ربوى باشد از نظر حکم وضعى صحیح است، (یعنی قرض گیرنده مالک پول می شود و معاملات او با چنین پولی صحیح است)، ولى در صورت ربوى بودن، گرفتن آن از نظر تکلیفى حرام است (یعنی کار حرام انجام داده و مرتکب گناه شده است.) […]

ادامه مطلب