searchicon
قرامطه و حجرالاسود

قرامطه و حجرالاسود

قرامطه
نام قرامطه برگرفته از «حمدان پسر اشعث» است که لقب قرمط یا قرمطویه داشت. حمدان از مردم سواد کوفه بود که به وسیله حسین اهوازی (از داعیان اسماعیلی در جنوب عراق) به کیش اسماعیلی در آمد.[1] وی در حدود سال‌هاى260 هـ، در کوفه شروع به… اطلاعات بیشتر