searchicon
قرآن (Page 3)

قرآن

اقسام توحید در قرآن
قرآن کریم در بیان مقاصد مفاهیم و رسالت خود، روش و اسلوب واضحی دارد و آن این است که بعضی از آیاتش، بعضی دیگر را تفسیر می کند. به این معنا که آیه ای در جایی معین و ضمن سیاق خاصی آمده، پس از آن… اطلاعات بیشتر
قرآن
اسامی قرآن و وجه این نام گذاری ها قرآن مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است، دارای اسامی و صفات زیادی است که بعضی از آنها توسط دانشمندان علوم قرآنی تحقیق و بیان شده است. ذکر نام های فراوان و اوصاف زیاد باعث شده است که… اطلاعات بیشتر
حضرت‌فاطمه‌زهراء (سلام‌الله‌علیها)
معنا و مفهوم فاطمه (س) در ابتدا طرح دو سؤال ضروری به نظر می رسد: 1. آیا هر نامی که بر اشخاص مختلف؛ حتی فرزندان پیامبران و پیشوایان؛ نهاده می­شود، لزوماً باید دلیل خاصی داشته و نشانگر ابعاد وجودی صاحب آن نام باشد؟ 2. آیا… اطلاعات بیشتر
برتری پیامبر (ص) بر قرآن
برتری پیامبر بر قرآن، یا قرآن بر پیامبر از جهات مختلف قابل بررسی است. آن چه را که در این مختصر می توان گفت: این است که بايد دید مقصود از قرآن چيست؟ اگر منظور جلد و صفحات و خطوط قرآن باشد، به یقین بر… اطلاعات بیشتر
بعثت پیامبر به زبان قوم
كلمه “لسان” در اين آیه مانند آيۀ “بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ”،[1] به معناى لغت است و “بِلِسانِ قَوْمِهِ” یعنی به لغت و زبان آنان، و معنای آیه چنين است كه: “ما هيچ رسولى را نفرستاديم، مگر این که به زبان قوم و مردم زمان خود صحبت… اطلاعات بیشتر
نسخ
معنای نسخ، تبدیل و تحویل نسخ در لغت به معنای زایل کردن و از بین بردن است؛ یعنی چیزی را ابطال کردن و چیز دیگری را جای آن گذاشتن است.[1] و در اصطلاح، به معنای برداشتن امری كه در شریعت اسلامی ثابت است و این… اطلاعات بیشتر
اجتهاد
تعریف اجتهاد اجتهاد در لغت به معنای نهایت سعی و تلاش در کاری است،[1] اما در اصطلاح فقهی، عبارت است از: به کار بردن توانایی های علمی و تلاش و کوشش فکری برای استنباط احکام شرعی از منابع آن (قرآن، سنت، عقل و اجماع). اجتهاد… اطلاعات بیشتر
نسخ قرآن به سنّت
چند نوع نسخ در آيات قرآن قابل تصور است كه برخی مورد قبول و برخی مردود است. یکی از آن اقسام که مربوط به بحث ما است، نسخ قرآن به سنّت است که این خود یکی از اقسام «نسخ حكم و بقای آيه» است؛ بدين… اطلاعات بیشتر
قرآن منبع اصلی اجتهاد
از نگاه همه فرق و مذاهب اسلامى، قرآن به عنوان اوّلين و مهم ترين منبع در اسلام شناخته شده است و همگان نسبت به اين امر اذعان و اعتراف دارند كه اوّلين منبع شريعت و نخستين جايى كه براى به دست آوردن رأى دين در… اطلاعات بیشتر
اجتهاد در قرآن و روایات
اجتهاد کار بسیار مهم و مقدّسی است که خداوند در قرآن مجید آن را بر گروهی از مسلمانان واجب کرده است و می فرماید: «همه مؤمنان نمی توانند (برای جهاد و جنگ در راه خدا) به سفر بروند، و باید گروهی از مؤمنان سفر کرده… اطلاعات بیشتر