searchicon
قرآن (Page 3)

قرآن

اقسام توحید در قرآن
قرآن کریم در بیان مقاصد مفاهیم و رسالت خود، روش و اسلوب واضحی دارد و آن این است که بعضی از آیاتش، بعضی دیگر را تفسیر می کند. به این معنا که آیه ای در جایی معین و ضمن سیاق خاصی آمده، پس از آن… اطلاعات بیشتر
قرآن
اسامی قرآن و وجه این نام گذاری‌ها قرآن مجید که کتاب آسمانی مسلمانان است، دارای اسامی و صفات زیادی است که بعضی از آنها توسط دانشمندان علوم قرآنی تحقیق و بیان شده است. ذکر نام های فراوان و اوصاف زیاد باعث شده است که بعضی؛… اطلاعات بیشتر
حضرت‌فاطمه‌زهراء (سلام‌الله‌علیها)
معنا و مفهوم فاطمه (سلام‌الله‌علیها) در ابتدا طرح دو سؤال ضروری به نظر می‌رسد: 1. آیا هر نامی که بر اشخاص مختلف؛ حتی فرزندان پیامبران و پیشوایان؛ نهاده می­‌شود، لزوماً باید دلیل خاصی داشته و نشان‌گر ابعاد وجودی صاحب آن نام باشد؟ 2. آیا انتخاب… اطلاعات بیشتر
برتری پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر قرآن
برتری پیامبر بر قرآن، یا قرآن بر پیامبر از جهات مختلف قابل بررسی است. آن چه را که در این مختصر می توان گفت: این است که بايد دید مقصود از قرآن چيست؟ اگر منظور جلد و صفحات و خطوط قرآن باشد، به یقین بر… اطلاعات بیشتر
بعثت پیامبر به زبان قوم
كلمه “لسان” در اين آیه مانند آيۀ “بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ”،[1] به معناى لغت است و “بِلِسانِ قَوْمِهِ” یعنی به لغت و زبان آنان، و معنای آیه چنين است كه: “ما هيچ رسولى را نفرستاديم، مگر این که به زبان قوم و مردم زمان خود صحبت… اطلاعات بیشتر
نسخ
معنای نسخ، تبدیل و تحویل نسخ در لغت به معنای زایل کردن و از بین بردن است؛ یعنی چیزی را ابطال کردن و چیز دیگری را جای آن گذاشتن است.[1] و در اصطلاح، به معنای برداشتن امری كه در شریعت اسلامی ثابت است و این… اطلاعات بیشتر
اجتهاد
تعریف اجتهاد اجتهاد در لغت به معنای نهایت سعی و تلاش در کاری است،[1] اما در اصطلاح فقهی، عبارت است از: به کار بردن توانایی های علمی و تلاش و کوشش فکری برای استنباط احکام شرعی از منابع آن (قرآن، سنت، عقل و اجماع). اجتهاد… اطلاعات بیشتر
نسخ قرآن به سنّت
چند نوع نسخ در آيات قرآن قابل تصور است كه برخی مورد قبول و برخی مردود است. یکی از آن اقسام که مربوط به بحث ما است، نسخ قرآن به سنّت است که این خود یکی از اقسام «نسخ حكم و بقای آيه» است؛ بدين… اطلاعات بیشتر
قرآن منبع اصلی اجتهاد
از نگاه همه فرق و مذاهب اسلامى، قرآن به عنوان اوّلين و مهم ترين منبع در اسلام شناخته شده است و همگان نسبت به اين امر اذعان و اعتراف دارند كه اوّلين منبع شريعت و نخستين جايى كه براى به دست آوردن رأى دين در… اطلاعات بیشتر
اجتهاد در قرآن و روایات
اجتهاد کار بسیار مهم و مقدّسی است که خداوند در قرآن مجید آن را بر گروهی از مسلمانان واجب کرده است و می فرماید: «همه مؤمنان نمی توانند (برای جهاد و جنگ در راه خدا) به سفر بروند، و باید گروهی از مؤمنان سفر کرده… اطلاعات بیشتر