searchicon
قرآن (Page 19)

قرآن

دیدگاه‌های عرفانی و تفسیر قرآن
آیا عرفا در فهم دین و قرآن مرتکب تفسیر به رأی شده‌اند؟ این که ما هر تفسیری را که کمی از مرزهای الفاظ و درک عقل بالاتر رود، متهم به کلمات درویشی و … کنیم، کاری بس نادرست و سبب دوری ما از معارف قرآن… اطلاعات بیشتر
رابطه بین عرفان و اسلام
با توجه به توضيحات گذشته، روشن شد كه عارف حقيقى كسى است كه با اجراى برنامه‏هاى عملى خاصى به معرفتِ‏ شهودى و حضورى نسبت‏ به خداى متعال و صفات و افعال او نايل شده باشد. آنچه باعث به وجود آمدن اختلافات زیادی دربارۀ درستی و… اطلاعات بیشتر
شکر
قدردانی و سپاس از خلق در آیات و روایات شكر در لغت به معناى تصور نعمت در ذهن و اظهار آن در گفتار و كردار است. تشکر و قدردانی از «نعمت گستر» و سپاسگزاری از «نیکوکار» آن قدر با فضیلت و محبوب است که قرآن… اطلاعات بیشتر
قدردانی و سپاس از خلق در آیات و روایات
شكر در لغت به معناى تصور نعمت در ذهن و اظهار آن در گفتار و كردار است. تشکر و قدردانی از «نعمت گستر» و سپاسگزاری از «نیکوکار» آن قدر با فضیلت و محبوب است که قرآن مجید ضمن این که «شاکر»[1] و «شکور»[2] را از… اطلاعات بیشتر
دین
مفهوم شناسی دین در تفسير «دين» آرا و مطالب گوناگونى از سوى غربيان مطرح شده است. به عنوان نمونه، «جان هيك» در كتاب «فلسفه دين» تعاريف گوناگونى از ديدگاه هاى مختلف دربارۀ‏ دين نقل مى‏كند: الف: تعريف روان‏شناختى: «دين، احساسات، اعمال و تجربيات افراد در… اطلاعات بیشتر
دين خاتم
دين خاتم، آخرين دين مُرسل است. به اين معنا كه بعد از ظهور چنين دينى ديگر مجال و امكانى براى ارسال رسولى ديگر و دينى تازه باقى نمى ماند. با اين وصف، دين خاتم، كه پيام آورش برتر از همه رسولان و مخاطبانش همۀ مردم… اطلاعات بیشتر
مفهوم شناسی دین
در تفسير «دين» آرا و مطالب گوناگونى از سوى غربيان مطرح شده است. به عنوان نمونه، «جان هيك» در كتاب «فلسفه دين» تعاريف گوناگونى از ديدگاه هاى مختلف دربارۀ‏ دين نقل مى‏كند: الف: تعريف روان‏شناختى: «دين، احساسات، اعمال و تجربيات افراد در هنگام تنهايى است،… اطلاعات بیشتر
بهشت
بهشت بهشت یعنی کانون انواع مواهب و نعمتهای الهی، اعم از معنوی و مادی، بهشت وعدۀ حتمی خداوند به فرمانبرداران و نوعی تفضل است، بهشت براى بهشتيان سراى امن و سلامت است. چنانکه خداوند در بارۀ بهشتیان چنین می فرماید: «پرهيزكاران در جايگاه امن و… اطلاعات بیشتر
خوابیدن در بهشت
خداوند در قرآن کریم، خواب را به عنوان نعمتی معرفی می نماید که برای برطرف نمودن خستگی و زوال اندوه، درمانی مناسب بوده و بدون آن، ادامۀ زندگی ممکن نخواهد بود[1]. در جهان مادی، خوابیدن برای رفع خستگی و یا ترس و اندوه است و… اطلاعات بیشتر
تعداد درهای بهشت
بهشت درهای متعددی دارد؛ چرا که خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و متقین گروه گروه به سوی بهشت سوق داده می شوند، تا هنگامی که به آن می رسند و درهای آن گشوده می شود».[1] همچنین در جای دیگری می فرماید: «باغ های جاودان… اطلاعات بیشتر