قرآن و ویژگی های الیاس نبی

ویژگی های شخصیتی الیاس پیامبر (علیه السلام) از دیدگاه قرآن
قرآن کریم الیاس (علیه السلام) را از جمله پیامبران بزرگ الهی می داند و نام او فقط دو مرتبه در قرآن كریم در آیه 85 سوره انعام و آیات 123 تا 132 سوره صافات ذكر شده است. وی دارای ویژگی های برجسته ای بوده است… اطلاعات بیشتر