دایره المعارف اسلام پدیا » قبله در اصطلاح فقه
منوی اصلی

مفهوم اصطلاحی قبله در فقه

فقها در بیان ماهیت قبله، آراء گوناگونی دارند که در ذیل اشاره می‌شود: ۱٫ قبله، خانه کعبه، است.[۱] ۲٫ قبله، مکان خانه کعبه ] نه خود کعبه[ است.[۲] ۳٫ قبله، مکان خانه کعبه که از دل زمین تا گستره آسمان، امتداد دارد، است.[۳] ۴٫ قبله، خانه کعبه که در مکّه معظمه مى‌باشد و محاذى آن […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی قبله

قبله در اصطلاح علم فقه، تعریف خاصی دارد که از همین تعریف خاص در قرآن و روایات نیز استفاده شده است. از این اصطلاح فقهی به اصطلاح شرع و متشرعه (اهل شرع) نیز یاد می‌شود.[۱] [۱]. ر.ک: مشکینى، میرزا على‌، مصطلحات الفقه‌، ص ۴۱۵‌.

ادامه مطلب